Wagyu na pastvě
Wagyu na pastvě

 

RODINNÁ FARMA JESTŘABÍ

Naše rodinná farma se nachází ve vesnici Jestřábí, jež je součástí města Fulnek v Moravskoslezském kraji. Farmu, bývalý areál JZD, vlastníme od roku 2009. Po koupi areálu jsme započali s úpravami budov a přizpůsobili je jak pro chov pštrosů, tak i skotu. V roce 2010 bylo nakoupeno 20 kusů jalovic Aberdeen angus, u nichž bylo využito reprodukčního systému "embryotransfer" s cílem převodu na plemeno Wagyu. Z tohoto se narodil například býček, který splňoval přísná kritéria chovu a dodnes působí na farmě jako plemeník. Zdárně doplňuje v chovu druhého našeho býka (Wagus 1), který byl u nás od začátku celého našeho snažení dělat kvalitní maso pro gurmány. Nyní chováme na farmě cca 70 kusů dobytka. Krávy s telaty a jalovice paseme od dubna do konce listopadu. Zimu tráví ve stlaných stájích. Býčci se po odstavu vykrmují ve slámou stlané stáji po dobu 2,5 až 3 let. I u této kategorie používáme k výkrmu dle ročního období čerstvou píci.

V chovu pštrosů dvouprstého afrického, pokračujeme po vzoru předchozího majitele. Základní hejno má zhruba 20 jedinců. Tito jsou chování pro produkci vajec, ze kterých si líhneme vlastní kuřata, sloužící převážně k výkrmu a následné finální produkci masa a masných výrobků. Malá část našich kuřat putuje k ostatním chovatelům. Výkrm trvá přibližně 12-16 měsíců. Naši pštrosi jsou ustájeni v budovách s možností celoročního vstupu do prostorných výběhů.

Hospodaříme převážně na travnatých porostech luk a pastvin v katastru obcí Jestřábí a Kletné (místní část Suchdolu nad Odrou). Na těchto pozemcích si produkujeme vlastní krmivo, a to seno, senáž a zelené krmení. O námi pečované porosty je dobře postaráno a to z důvodu ochrany životního prostředí, zabránění eroze, tvorby krásného prostředí a v neposlední řadě minimálně dvakrát ošetřeny spasením či posečením, s ohledem na potřeby kvalitního krmiva. Samozřejmostí při všech sklizních námi obdělávaných travních porostů provádíme před sklizní plašení volně žijících živočichů. Na menší výměře orné půdy vyrábíme jadrná krmiva pro naši potřebu. Z důvodu soběstačnosti ve výrobě kvalitních a nezávadných krmiv jsme, investovali do lisu s integrovanou baličkou včetně aplikace konzervačního biologického přípravku. Tímto jsme se stali natolik rychlými se zaručenou kvalitou a tak zbylý ušetřený čas můžeme tuto službu nabídnout ostatním farmářům. Taktéž jsme schopni provést šetrné sečení s použitím prstového kondicionéru se záběrem 6m, obracení a shrabání travní hmoty.